درباره من

651px-Shir-o-Khorshid_Flag_of_Iran_in_map.svg

ی آدم معمولیم مثل اکثرشما، با اطلاعاتی و تجربیاتی  در حد سی و چند سالی که از عمرم  میگذرد و قصد دارم  بنویسم از ستم  هایی که  هر روز در حق ملتم روا میدارند
هروز شاهد آن هستیم که میخورند، میبرند و خیانت میکنند!خدایی ساختند، نماینده اش در زمین شدند و سرزمین و ملت ما را به اسارت گرفتند، اسیر شدیم نه  اسیر قدرتشان  بلکه  اسیر عقاید اشتباه  و کهنه پرستی  خودمان. وضعیت کنونی ما  چه  میتواند  باشد  جز  طنز  تلخ  تاریخ؟؟؟
مطمینا   با  سکوت   شاهد  فردایی  زیباتر از امروزمان  نخواهیم   بود، زمان  آن  شده  که   بخواهیم  و  به  سوی  روشنایی  حرکت  کنیم.
آینده ایران ما روشن است…

Advertisements